Дните – нощите – дните

Дните се смесиха с нощите.

С дните.

Объркаха се календарите.

Спря времето.

А нощите никакви ги нямаше.

Отива си лято.

Красиво е всичко.

Умът ми витае.

А също и дните…

Реклами